Zarejestruj

Projekty »

Kolorowy świat owadów

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko, piknik naukowy - wystawa
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Magdalena Lis (kierownik),
dr Waldemar Kazimierczak, dr Ewa Sajnaga, dr Marcin Skowronek, dr hab. Tomasz Skrzypek
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (wystawa)
Adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

Inne projekty w tym miejscu

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt występujących na Ziemi. Większość owadów jak dotąd miała głównie pozytywne lub negatywne znaczenie
gospodarcze. Od niedawna coraz częściej spotykamy się z pozytywnym wykorzystaniem tej grupy organizmów. Popularne stają się tzw. "owadzie hodowle" lub
też "owadzie restauracje". Lepsze poznanie biologii i ekologii owadów należących do różnych rzędów może pozwolić na efektywne wykorzystanie tej grupy
organizmów lub też zminimalizowanie powodowanych przez nie szkód sadowniczych.

  • Foto