Zarejestruj

Projekty »

Konflikty społeczne

:: Projekt U151 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki socjologiczne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Ewa Lecka (kierownik),
mgr Anna Sadowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (201)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Zdaniem Ralpha Dahrendorfa "to nie obecność, lecz brak konfliktów jest czymś nienormalnym i wywołującym zdziwienie...". Konflikt jest zatem immanentną cechą wszystkich struktur społecznych, nie może więc istnieć społeczeństwo pozbawione konfliktów. We wszystkich społecznościach konflikt występuje razem ze współdziałaniem – są one nierozłącznie związane i dopiero wspólnie tworzą oblicze społeczeństwa.

Celem projektu jest zaprezentowanie różnych sposobów definiowania konfliktu społecznego, jego elementów składowych, jak również podstawowych źródeł. Ponadto zamiarem autorek jest przedstawienie rodzajów konfliktów społecznych, ich etapów oraz skutecznych form i sposobów rozwiązywania konfliktów. 

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Tumisu z Pixabay.

 

  • Foto