Zarejestruj

Projekty »

Konie, ludzie i pasożyty

:: Projekt UP143 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
weterynaria
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Maria Studzińska (kierownik),
dr Klaudiusz szczepaniak, prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, ul. Dworcowa 11

Inne projekty w tym miejscu

Konie należą do zwierząt, które od lat towarzyszą człowiekowi. W ostatnich latach obserwuje się zmianę sposobu użytkowania koni, wcześniej wykorzystywane były często w rolnictwie, a obecnie nastąpił wzrost pogłowia koni użytkowanych do celów sportowych. Dodatkowo oprócz koni sportowych, pojawiła się nowa kategoria, obecnie bardzo popularna tj. konie użytkowane w rekreacji i hipoterapii. Konie coraz częściej traktowane są jako zwierzęta towarzyszące i pozostają w bliskim kontakcie z człowiekiem. Problem pasożytów koni, głównie pasożytów przewodu pokarmowego stanowi ciągle ważny i aktualny temat badań naukowych. Wśród pasożytów koni, ważne znaczenie mają zarówno te, które często występują: glisty - Parascaris spp. i słupkowce - Strongylidae, jak także tasiemce z rodziny Anoplocephalidae i gzy z rodzaju Gasterophilus, których diagnostyka przyżyciowa jest trudna. Istnieją również inwazje rzadko opisywane, dla których koń może być żywicielem ostatecznym lub pośrednim i które mogą oddziaływać patogennie na żywiciela. Wśród nich należy wymienić m. in. pierwotniaki Trichomonas spp., Eimeria leuckarti, przywry Fascjola hepatica czy tasiemce Echinococcus multilocularis.

Człowiek mając kontakt ze zwierzętami, w tym końmi, od lat zadaje sobie pytanie czy stanowią one zagrożenie dla ich zdrowia.

Celem projektu jest pokazanie i zapoznanie uczestników z unikatowymi pasożytami dorosłymi i ich formami larwalnymi występującymi u koni oraz wspólne poznawanie nazw pasożytów, ich lokalizację u konia poprzez przygotowane materiały. Uczestnicy otrzymają odpowiedź czy bliski kontakt z końmi stanowi zagrożenie dla ich zdrowia pod względem parazytologicznym.

  • Foto