Zarejestruj

Projekty »

Kryzys dorastania a poczucie sensu życia

:: Projekt UM (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
filozofia, psychologia
Przedmioty
filozofia, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk Medycznych
Autorzy
mgr Anna Szczukiewicz (kierownik),
mgr Paulina Droździel, mgr Magdalena Fryze
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Collegium Academicum (6)
Adres: Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 7

Inne projekty w tym miejscu

Okres dorastania to czas, kiedy młodzi ludzie miewają wahania nastroju, doświadczają pustki oraz są podatni na wpływ wielu negatywnych czynników środowiskowych i społecznych. W konsekwencji może to prowadzić do kryzysów psychicznych, rodzić konflikty wewnętrzne, a tym samym zaburzać funkcjonowanie młodego człowieka. Znamienne dla tego okresu rozwojowego jest poszukiwanie celów życiowych oraz sensu własnego życia, niekiedy prowadzące do frustracji egzystencjalnej. Młodzież może doświadczać poczucia bezsensu i beznadziei, a okres dorastania postrzegać jako kryzys egzystencjalny. Tego typu kryzysy rozumiane są w świetle logoterapii, szkoły psychoterapii zapoczątkowanej przez V. E. Frankla, która traktuje poczucie sensu jako jeden z głównych czynników chroniących w kryzysie dorastania.

Podczas wykładu przedstawione zostaną założenia logoterapii i ich zastosowanie jako rozwiązanie dla trudności wieku dorastania.