Zarejestruj

Projekty »

Które z odmian malin mają najsłodsze owoce?

:: Projekt UP163 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących
Forma prezentacji
badanie, pokaz, warsztat
Nauki i sztuki
inżynieria chemiczna, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
biologia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autor
dr inż. Sławomir Michałek
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 08:00 - 09:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum I (113)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Owoce malin ze względu na swoje niezwykłe walory smakowe oraz zawarte w nich składniki odżywcze, witaminy oraz makro i mikroelementy cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród konsumentów. Lubelszczyzna jest wyjątkowym regionem w Polsce, ze względu na liczne plantacje malin i największe zbiory w kraju. Dlatego też warto poznać, jakie odmiany malin są uprawiane, jakimi owocami się one charakteryzują, ile zawierają cukru, jak się przechowują i jak smakują. Wśród prezentowanych odmian znajdą się najbardziej znane od lat polskie odmiany jak: Polka i Polana, które jednak posiadają stosunkowo drobne owoce, w porównaniu do odmian mniej znanych, hodowli polskiej i zagranicznej. Ciekawą odmianą wydaje się być, odmiana polskiej hodowli – Delniwa, której owoce przyjmują jaśniejszą barwę i charakteryzują się wydłużonym kształtem i niepospolitym smakiem. W ramach warsztatu prezentowane będą owoce odmian malin jesiennych, w których uczestnicy będą mogli ocenić: kształt, barwę, wielkość i masę owoców, wydatek i barwę soku a także będą mogli sprawdzić w laboratorium, przy pomocy refraktometru, zawartość cukru w owocach. Ponadto przewidziana jest degustacja i ocena sensoryczna owoców różnych odmian malin.

Metody refraktometryczne opierają się na pomiarze współczynnika załamania światła (refrakcji), który zależy od długości fali padającego światła, rodzaju substancji oraz jej stężenia w badanym środowisku. W przypadku czystych roztworów sacharydów uzyskuje się dokładne i powtarzalne wyniki. Pomiary przeprowadza się w określonej temperaturze lub uwzględnia odpowiednią poprawkę.

  • Foto