Zarejestruj

Projekty »

Kulturowe zmiany kształtowania przestrzeni w kontekście kryzysu klimatycznego

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U161 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki o polityce i administracji
Przedmioty
historia i społeczeństwo
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Małgorzata Ewelina Szymańska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 100
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 100
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 100
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 100
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 100
Idź do prezentacji on-line

W ramach wykładu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wpływu działalności człowieka na przyrodę oraz korzyści płynących z obecności drzew w przestrzeniach publicznych; cele współpracy międzysektorowej w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego – formy współdziałania; nowoczesne metody zarządzania współpracą, a także o wartościach wzorach i normach zachowań prospołecznych i prośrodowiskowych.

Kształtowanie krajobrazu w praktyce dokonuje się przez bieżące zarządzanie jego zasobami, uwzględniające różne potrzeby społeczne i ekonomiczne oraz lokalne aspiracje. Wszelka działalność w przestrzeni, powodująca określone skutki w krajobrazie, musi podlegać stałej kontroli, której celem jest likwidacja lub zmniejszanie narastających konfliktów i zagrożeń. Taką szczególną formą aktywności, zmierzającą do osiągnięcia ładu przestrzennego i harmonizowania działań we wszystkich dziedzinach życia, jest planowanie przestrzenne. Jego podstawowe cele to łagodzenie napięć i konfliktów powstałych między różnymi formami działalności człowieka a środowiskiem (tworzenie platformy porozumienia i osiągania konsensusu w sposobie użytkowania i wykorzystania terenu), budowanie stabilnych struktur przestrzennych, wpisujących się elastycznie w zmieniające się warunki i przeobrażenia cywilizacyjne, a także wskazywanie priorytetów, uwarunkowań i przewidywanych skutków przestrzennych w procesie podejmowania decyzji. Zasadnicze znaczenie w zakresie zarządzania przestrzenią ma Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Enrique z Pixabay.

  • Foto