Zarejestruj

Projekty »

Liquid harmony / Płynna harmonia

:: Projekt U122 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wystawa
Nauki i sztuki
filozofia, nauki o sztuce, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
edukacja medialna, filozofia, historia sztuki, plastyka, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Krzysztof Rojek (kierownik),
lic. Magdalena Sykut, lic. Martyna Król
Początek
Wtorek 2022-09-13 08:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

ENG:

Artistic creation is determined by an impulse, a momentary suggestion, which ignites the artist's imagination with a bursting inspirational fire. Through those photographs, artists aspire to capture extracts from everyday life, small fragments of reality that hide an unpredictable universe of sensations behind their semblance of obviousness. The work presented on the occasion of Liquid Harmony, fixes a moment of a moving gesture, whose delicacy can be sensed at first glance. Black and white photography allows you to focus on the elegant simplicity of the composition, played on a soft contrast of light and shadow. The eye is led to linger on the luminescence reflected on the glass beaker, and subsequently on the two figures that hold it in the hands. Photographers manage to convey the dynamism of the embrace, the tenderness of the hands that hold each other, and the balance of the water in the glass, which one expects to see move with the movement of the arms. Upon careful observation, one realizes that the equilibrium of the liquid is nothing but an expression of an ideal harmony between individuals, as fragile as it is perfect in its complete realization. But not only. The artists choose not to show the faces of the models, making the work a universal representation, in which everyone can recognize himself.

PL:

O kreacji artystycznej decyduje impuls, chwilowa sugestia, która rozpala wyobraźnię artysty wybuchającym, inspirującym ogniem, jak Bressonowska koncepcja decydującego momentu. Artysta pragnie zaskoczyć przede wszystkim siebie i to jest idea, która otwiera się przez widzem. Autorki wystawy dążą do uchwycenia fragmentów życia codziennego, małych skrawków rzeczywistości, które ukrywają nieprzewidywalny wszechświat wrażeń za ich pozorami oczywistości. Prezentowane prace z okazji Płynnej Harmonii, utrwalają momenty poruszających gestów, których delikatność można wyczuć na pierwszy rzut oka. Fotografia czarno-biała pozwala skupić się na eleganckiej prostocie kompozycji. Skupia się na delikatnej grze kontrastowości światła i cienia. Na jednej z prezentowanych fotografii „Bliskość” oko widza nakierowane jest na luminescencję odbitą w szklanym kieliszku, a następnie na dwie postacie. Autorki starają się przekazać dynamizm uścisku, delikatność dłoni, które trzymają się nawzajem i równowagę wody w szklance. Po uważnej obserwacji uświadamiamy sobie, że równowaga cieczy jest niczym innym niż wyrazem ideału harmonii między jednostkami, równie kruchego, co doskonałego w swojej istocie. Ale nie tylko. Artystki postanawiają nie pokazywać twarzy modeli, dzięki czemu tworzy się uniwersalna reprezentacja, w której każdy może siebie rozpoznać.

  • Foto