Zarejestruj

Projekty »

Literatura i filozofia. Między obrazowym i pojęciowym poznawaniem świata

:: Projekt U165 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, spotkanie autorskie
Nauki i sztuki
filozofia, literaturoznawstwo, nauki o sztuce
Przedmioty
filozofia, język polski, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr hab. Maciej Teodor Kociuba
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 183

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Czy język metaforyczny i obrazowy, którego używa się na gruncie literatury jest gorszy, mniej precyzyjny niż język bazujący na pojęciach? Ten drugi typ dominuje na gruncie nauk szczegółowych i filozofii. Cywilizacja scjentystyczna – najwyżej wartościująca poznanie naukowe – przyzwyczaiła nas do preferowania tego drugiego typu narracji. W czasie wykładu będę się starał bronić tezy przeciwnej. Język metaforyczny jest równie wartościowym narzędziem służącym poznawaniu rzeczywistości. Literatura piękna a w szczególności poezja pozwalają zbudować taki rodzaj opisu, który przybiera formę wielu przenikających się wzajemnie obrazów. Poezja ma charakter poliikoniczny, tzn. pozwala prowadzić narrację w kilku planach jednocześnie. To wpływa znacząco na lapidarność wypowiedzi i w znacznym stopniu usprawnia komunikację. Wykład będzie zawierał analizę konkretnych utworów poetyckich, m.in. J.Czechowicza i własnych, publikowanych wierszy.  

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Felix Wolf z Pixabay.

  • Foto