Zarejestruj

Projekty »

Lubelskie Dossier. Znani i nieznani w materiałach archiwalnych

:: Projekt AP003 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
historia, nauki o kulturze i religii
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, język polski, wiedza o kulturze
Organizator
Archiwum Państwowe w Lublinie
Autor
dr Bartosz Staręgowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Archiwum Państwowe w Lublinie (sala konferencyjna)
Adres: Lublin, ul. Jezuicka 13

Inne projekty w tym miejscu

Archiwum od lat realizuje projekt pt. „Znani Polacy w dokumencie archiwalnym”, który ma postać galerii internetowej. Zostały w niej przedstawione materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie dotyczące znanych Polaków, których życie było w mniej lub trwalej związane z Lublinem, lub Lubelszczyzną. Wśród prezentowanych osób znajdują się ludzie ze świata nauki, literatury i kultury, działacze polityczni i społeczni oraz ci wszyscy, którzy swoją wiedzą i postawą zapisali się w dziejach Polski, a tym samym Lublina i regionu. Prezentowane archiwalia dotyczą m.in.: Sebastiana Klonowica, Władysława Czachórskiego, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Kościuszki, Henryka Wieniawskiego, ks. Piotra Ściegiennego, ks. Stanisława Brzóski, ks. Stefana Wyszyńskiego, Józefa Czechowicza, Bolesława Prusa, Bolesława Leśmiana, Juliana Ochorowicza i wielu innych. Prezentowane archiwalia ilustrują ich życie osobiste, działalność naukową, zawodową i publiczną.  W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki dajemy możliwość zapoznania się z nimi w formie „żywej”, połączone z prezentacją nowych materiałów, dotychczas niepublikowanych. Formuła projektu skierowana jest do szerokiego kręgu użytkowników: młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, dziennikarzy, regionalistów itd.

  • Foto