Zarejestruj

Projekty »

Ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach

:: Projekt UM181 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Centrum Edukacji Medycznej, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Autorzy
dr Anna Olszewska (kierownik),
dr Monika Jakubiak-Hulicz, dr Joanna Warchulińska, dr Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, dr Iwona Homa-Mlak, prof. Radosław Mlak, Sylwiusz Niedobylski, Sara Moqbil, Milena Leziak, Klaudia Żak, Karolina Kalicka, Maciej Dobosz, Zuzanna Chilimoniuk, Karolina Nieoczym, Eryk Mikos, Katarzyna Niedziela, prof. dr hab. Teresa Małecka-Massalska
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Badanie składu ciała służy przede wszystkim określeniu stanu odżywienia pacjenta i jest ważnym elementem diagnostyki wielu zaburzeń metabolicznych. Obecnie istnieje wiele metod oceny składu ciała.

W czasie pikniku wykorzystane zostaną m.in. badania antropometryczne (wyliczenie wskaźnika masy ciała-BMI, wskaźnika talia-wzrost WHtR stosunku talia-biodra – WHR, pomiar fałdów skórno-tłuszczowych, obwodów) i impedancja bioelektryczna z wykorzystaniem aparatu SFB7 BioImp v1.55, który jest jednym z najdokładniejszych na rynku.

Serdecznie zapraszamy!