Zarejestruj

Projekty »

Metafory w fizyce na przykładach z mechaniki kwantowej

:: Projekt U136 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
filozofia, nauki fizyczne
Przedmioty
filozofia, fizyka i astronomia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
dr hab., prof. uczelni Andrzej Łukasik
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2022-09-12 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 123

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (Aula )
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Fizyka jest zaliczana do nauk ścisłych, co oznacza, że teorie fizyczne opierają się na eksperymentach i matematyce. Jednakże w pracach filozoficznych i popularnonaukowych fizycy i filozofowie nauki często używają metafor. W wykładzie analizowana jest rola metafor pojęciowych w języku wykładu fizyki na przykładach z mechaniki kwantowej. Fizycy stosują metafory zarówno w celu przybliżenia naszej wyobraźni mikroświata całkowicie niedostępnego bezpośredniemu doświadczeniu, jak i jako podstawę metaforycznych modeli teoretycznych. W takich sytuacjach metafory są przejawem swobodnej twórczości uczonych – mogłyby być zastąpione innymi lub wyeliminowane. Jednak w mechanice kwantowej niektóre podstawowe pojęcia, takie jak cząstka czy fala, z konieczności muszą być rozumiane metaforycznie, ponieważ kategorie pojęciowe codziennego doświadczenia i fizyki klasycznej okazują się nieadekwatne do opisu mikroświata całkowicie niedostępnego naszemu bezpośredniemu doświadczeniu. Taki stan rzeczy prowadzi do problemu, czy metaforyczny charakter pojęć mechaniki kwantowej daje się pogodzić ze stanowiskiem klasycznego realizmu naukowego, zgodnie z którym celem nauki jest dostarczenie prawdziwej wiedzy o świecie.

 

  • Foto