Zarejestruj

Projekty »

Metale śladowe w wodzie

:: Projekt K126 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII
Forma prezentacji
laboratorium
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Medyczny
Autor
dr Agnieszka Szmagara
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych (1.09)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1J

Inne projekty w tym miejscu

Technika ICP-MS, czyli spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ang. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) jest jedną z
najnowocześniejszych technik wykorzystywanych do dokładanych analiz. Pozwala na analizę wielopierwiastkową, czyli wykonanie oznaczenia całego spektrum
pierwiastków podczas jednej analizy, w tym samym czasie. Może być stosowana do oznaczeń w różnych matrycach, takich jak: próbki środowiskowe, gleby,
wody powierzchniowe, materiał biologiczny, produkty lecznicze. Zasada działania polega na pomiarze intensywności strumienia jonów powstałych w plazmie (w
temperaturze ok. 6000-10000K). Zaletą techniki jest duża selektywność i możliwość analizy ilościowej przy bardzo niskiej granicy wykrywalności, dla wielu pierwiastków na poziomie ppb (ng/L).
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z techniką ICP-MS oraz pokaz analizy wielopierwiastkowej, pod kątem określenia zawartości metali śladowych,
takich jak: arsen (As), chrom (Cr), kadm (Cd), kobalt (Co), mangan (Mn), nikiel (Ni), ołów (Pb), stront (Sr).