Zarejestruj

Projekty »

Metaversum – perspektywy dla humanistyki i edukacji historycznej

:: Projekt U176 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
filozofia, historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii
Przedmioty
edukacja medialna, etyka, filozofia, historia i społeczeństwo, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autorzy
dr hab. Ewa Solska (kierownik),
Mateusz Jeleń, mgr Karol Kasprowicz
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 80

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (36B-37B (Duża Aula))
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Pojęciem Metaversum określamy spektrum technik i technologii mających na celu wytworzenie wirtualnego świata w postaci platformy cyfrowej, na której ma kształtować się społeczność cyfrowa. Według jego twórców będzie służyć jako platforma, zapewniająca nowe możliwości budowania relacji z klientami, warunki dla poprawy efektywności wytwarzanych produktów i usług oraz ścieżek docierania do odbiorców. Związane jest to z zastosowaniem  technologii virtual and augmented reality (wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości), X-reality, blockchainu, cyfrowego bliźniaka i przetwarzania brzegowego, może zatem stanowić narzędzie służące zacieraniu granic między rzeczywistością a światem cyfrowym.

W czasie wystąpienia członkowie Koła Metodologicznego Historyków UMCS wyjaśnią podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem w świecie Metaversum, w ramach którego, co może wydawać się zaskakujące, większość z nas funkcjonuje już od kilku lat. W związku z tym uważamy, że konieczne jest podjęcie krytycznej refleksji humanistycznej, próby zrozumienia nowych trendów technologicznych i ich wpływu na kulturę oraz samego człowieka. Warunki te zostaną spełnione jedynie w przypadku odpowiedniej implementacji wiedzy na temat świata Metaversum w szkolnej edukacji historycznej, poprzez przedstawienie uczniom i nauczycielom możliwości wynikających z korzystania z najnowszych osiągnięć świata cyfrowego.

 

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: BrianPenny z Pixabay.

  • Foto