Zarejestruj

Projekty »

Mikroskopowa różnorodność tkanek ssaków

:: Projekt UP185 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, weterynaria
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Aleksandra Krawczyk (kierownik),
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, dr Karol Rycerz, Natalia Wojtas
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Veterinarium (236)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 12

Inne projekty w tym miejscu

Narządy i poszczególne układy organizmu ssaków zbudowane są z wielu rodzajów tkanek zróżnicowanych morfologicznie.

Do tkanek zwierzęcych zalicza się: nabłonki, tkanki łączne właściwe, kości, chrząstki, krew, tkanki mięśniowe, tkankę nerwową i glej. Poznanie ich prawidłowej morfologii jest konieczne do zrozumienia pełnionych przez nie funkcji w organizmie.

Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie dokonać analizy w mikroskopie świetlnym wybranych tkanek zwierzęcych np.: śródbłonka, nabłonka jednowarstwowego sześciennego, nabłonka dróg oddechowych, nabłonka wielowarstwowego płaskiego, wybranych tkanek łącznych właściwych, chrząstki szklistej i sprężystej, krwi, tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej i sercowej, tkanki mięśniowej gładkiej, tkanki nerwowej z rdzenia kręgowego oraz móżdżku, astrocytów oraz gleju wyściółkowego.

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto