Zarejestruj

Projekty »

Miłość i zazdrość jako motywy zachowań przestępczych. Refleksje biegłego sądowego

Projekt odwołany!
:: Projekt WSEI017 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki prawne, psychologia
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Lubelska Akademia WSEI
Autor
dr Małgorzata Sitarczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Lubelska Akademia WSEI (Aula C)
Adres: Lublin, ul. Projektowa 4

Inne projekty w tym miejscu

Wykład (45 minut) jest adresowany do uczniów szkół średnich i jest skoncentrowany na  jednej z zasadniczych tendencji współczesnej psychologii klinicznej mianowicie  na problematyce motywów przestępstwa. W polskim prawie karnym jako motywy przestępstwa ujmuje się w zasadzie dwa rodzaje przeżyć psychicznych. Kodeks karny wymienia chęć zysku oraz takie prze­życia psychiczne, jak gniew, złość, nienawiść, litość, chęć obrony uzasadnionego interesu. Moty­wami przestępstwa są zatem, w tym ujęciu,  uczucia i dążenia, także te najbardziej złożone takie jak miłość i zazdrość. W badaniach zajmujących się miłością, jako motywem zachowania przestępczego, w tym zbrodni z namiętności,  najczęstszym przedmiotem dociekań jest  miłość romantyczna, namiętna. Analizuje się rolę takich składników miłości jak namiętność, intymność i zaangażowanie między sprawcą a ofiarą. Odrębnym zagadnieniem jest rola zazdrości w motywacji przestępczej. Biegła prowadząca wykład omówi i zilustruje przypadki zabójstwa, przestępstwa przeciwko obyczajowości i kradzieży dyktowanej miłością, najczęściej silną, romantyczną i niedojrzałą.    

  • Foto