Zarejestruj

Projekty »

Moc wody - pokazy cięcia strumieniem wodno-ściernym

:: Projekt PL092 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
pokaz
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
technika
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autorzy
mgr inż. Elżbieta Doluk (kierownik),
dr inż. Krzysztof Ciecieląg, dr inż. Jakub Matuszak, mgr inż. Michał Leleń
Początek
Poniedziałek 2021-09-20 09:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (102)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36c

Inne projekty w tym miejscu

Cięcie strumieniem wodno-ściernym (ang. water jet) jest alternatywną technologią przecinania, opierającą się na wykorzystaniu strumienia wodno-ściernego o wysokim ciśnieniu. Technologia ta znalazła zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w przemyśle lotniczym, samochodowym, morskim, tekstylnym. Jest to spowodowane zaletami procesu, do których zaliczyć można szerokie spektrum zastosowania (od materiałów inżynierskich po artykuły spożywcze), możliwość cięcia materiałów kruchych, znikome występowanie naprężeń własnych i odkształceń przecinanego materiału oraz brak szkodliwych pyłów i gazów towarzyszących obróbce. Cięcie strugą wodno-ścierną stosowane jest zwykle do cięcia następujących materiałów inżynierskich: stopów aluminium, stopów mosiądzu, stopów miedź, stali węglowej, żeliwa, stali odpornej na korozję, stopów tytanu, kompozytów zbrojonych włóknami, szkła i ceramiki na osnowie aluminium. Do podstawowych parametrów wpływających na przebieg cięcia strumieniem wodno-ściernym zaliczyć można: prędkość cięcia, ciśnienie strumienia wodno-ściernego, wydajność podawania materiału ściernego, rodzaj i ziarnistość materiału ściernego, geometrię dyszy tnącej oraz jej odległość od przedmiotu obrabianego. W niniejszym pokazie przedstawiona zostanie budowa i działanie przecinarki portalowej COMBO firmy Eckert AS. Zaprezentowane zostanie cięcie strumieniem wodno-ściernym różnych materiałów inżynierskich (stop aluminium, stal węglowa, kompozyt epoksydowo-węglowy). Zostanie wykonany również pokaz cięcia ze zmiennymi parametrami obróbki (prędkość skrawania, ciśnienie strumienia tnącego i wydatek ścierniwa).

 

  • Foto
  • Foto