Zarejestruj

Projekty »

Molekularny kawior

:: Projekt IA004 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne
Przedmioty
biologia, chemia, przyroda
Organizator
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
Autorzy
mgr Wioleta Babiak (kierownik),
dr Agata Piasecka
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Glony są cennym, choć wciąż jeszcze mało poznanym źródłem wielu metabolitów, wykorzystywanych w różnych branżach przemysłu m.in. w kosmetyce lub farmacji. Jednym z najczęściej wykorzystywanych metabolitów są polisacharydy do których zaliczamy m. in. agar i alginian. Badania nad polisacharydami glonowymi wydzielanymi na zewnątrz komórki (egzopolisacharydami) prowadzone są w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie.

W trakcie pokazu przewiduje się wykonie przez uczestników eksperymentu polegającego na unieruchomieniu soków owocowych w kapsułkach z alginianu sodu. Uczestnicy Pikniku będą mogli samodzielnie wykonać tzw. „owocowy kawior”.

Alginianowe kulki powstają w momencie, gdy wodny roztwór alginianu sodu wchodzi w reakcję z roztworem zawierającym jony wapnia, tworząc na granicy styku dwóch roztworów błonę alginianu wapnia. Alginian jest polisacharydem, który w obecności dwuwartościowych kationów, takich jak wapń, przybiera formę usieciowaną, tworząc nierozpuszczalny w wodzie żel.

  • Foto