Zarejestruj

Projekty »

Mosty zamiast murów. Jak budować porozumienie za pomocą słów?

:: Projekt U189 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki socjologiczne
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Joanna Bielecka-Prus (kierownik),
Weronika Prus
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (201)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Celem zajęć jest pokazanie uczestnikom, w jaki sposób można skutecznie komunikować się z ludźmi. Z jednej strony wskażemy, na czym polega efektywna komunikacja, w jaki sposób prezentować własne poglądy i jak ich bronić, z drugiej zaś opowiemy o tym, jak być dobrym słuchaczem czy interlokutorem. Omówimy podstawowe błędy popełniane w codziennym komunikowaniu się, które są źródłem nieporozumień (np. uogólnianie, mowa nienawiści, stereotypizacje, łamanie reguł grzeczności). Pokażemy także, jak należy rozwiązywać konflikty drogą mediacji. Zajęcia będą składać się z modułów, zawierających część teoretyczną oraz warsztatową, w których uczestnicy będą mogli sami sprawdzić własne umiejętności komunikacyjne.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Tumisu z Pixabay.

  • Foto