Zarejestruj

Projekty »

Narcystyczne zranienia czyli sposoby wyrażanie i poznawania siebie oraz osób najbliższych – destrukcyjne sposoby realizowania własnych przekonań.

:: Projekt K138 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, tylko dla nauczycieli, rodzice
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
filozofia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia
Przedmioty
etyka, filozofia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr Andrzej Januszewski (kierownik),
dr Elżbieta Januszewska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 207)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Osobowość narcystyczna (narcystyczne zaburzenia osobowości) stanowić może poważny problem zarówno dla osoby, która się z nią zmaga, jak i dla jej najbliższego otoczenia. Przejawami tego rodzaju zaburzeń osobowości bywają różne nieprawidłowości, jednymi z nich są trudności z okazywaniem empatii czy oczekiwania, że wszyscy będą postępować wyłącznie tak, jak życzy sobie tego pacjent. Do grupy zaburzeń osobowości zaliczane bywają rozmaite problemy, takie jak m.in. osobowość borderline, osobowość anankastyczna czy osobowość histrioniczna. Każdy tak naprawdę rodzaj zaburzeń osobowości może prowadzić do znacznych trudności w codziennym funkcjonowaniu i nie inaczej jest w przypadku osobowości narcystycznej. Narcystyczne zaburzenia osobowości związane są przede wszystkim z nieprawidłowościami w zakresie relacji międzyludzkich