Zarejestruj

Projekty »

Neurohistologiczne podstawy ochrony i obrony mózgu

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne
Przedmioty
biologia, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autorzy
dr Karol Rycerz (kierownik),
prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, dr Aleksandra Krawczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 59

Mózgowie jest centralną częścią ośrodkowego układu nerwowego i jednocześnie nadrzędnym narządem u ludzi i zwierząt. Sprawuje ono kontrolę nad funkcjonowaniem całego organizmu poprzez nadzorowanie i sterowanie pracą wszystkich narządów oraz utrzymanie odpowiedniej homeostazy. Odpowiada także za wyższe funkcje nerwowe takie jak zdolności poznawcze, pamięć i uczenie się, warunkuje istnienie świadomości.

Mózgowie narażone jest na wiele niebezpiecznych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Z tego powodu wyposażone zostało w liczne mechanizmy ochronne i obronne. Ochronę mózgowia zapewniają między innymi czaszka i opony mózgowe. Przed czynnikami chemicznymi chroni go szczelna bariera krew-mózg. Natomiast czynniki biologiczne jak np. bakterie zwalczane są za pośrednictwem komórek tkanki glejowej, astrocytów i mikrogleju. Glej może modulować funkcjonowanie układu odpornościowego, co również wpływa na zdolności obronne całego organizmu. W przypadku uszkodzenia mózgowia mogą powstawać blizny glejowe lub, jak wykazują najnowsze badania, może dochodzić do powstawania nowych komórek nerwowych. Neurogeneza odgrywa istotną rolę w zapełnianiu ubytków np. w hipokampie, dzięki czemu może prowadzić do odtworzenia zdolności uczenia się i pamięci po urazie. Celem prezentacji jest przedstawienie różnych mechanizmów ochronnych i obronnych przeciwko niebezpiecznym czynnikom w obrębie mózgowia.

Każdy uczestnik XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki będzie analizował z pomocą nauczyciela barwne mikrofotografie preparatów histologicznych przedstawiające tkankę nerwową oraz glejową, zapozna się z mechanizmami ochronnymi i obronnymi w obrębie centralnego układu nerwowego.

  • Foto