Zarejestruj

Projekty »

NIEOCZYWISTE ZASTOSOWANIE WIDEOREJESTRATORA DROGOWEGO

:: Projekt UP202 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria lądowa i transport
Przedmioty
geografia, informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr hab., prof. uczelni Przemysław Leń (kierownik),
mgr inż. Michał Maciąg, mgr inż. Klaudia Maciąg
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Piątek 2022-09-16 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej (153)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 28

Inne projekty w tym miejscu

Znaczna część dostępnych na rynku wideorejestratorów samochodowych posiada wbudowany moduł geolokalizacji satelitarnej, pozwalający na śledzenie przebytej trasy. Podstawowe narzędzia do odtwarzania utrwalonego śladu trasy stanowią zazwyczaj dedykowane aplikacje, wyświetlające przebieg trasy w synchronizacji z wykonanym przez urządzenie nagraniem. Jednakże umieszczenie pozyskanych danych geoprzestrzennych w środowisku GIS otwiera szeroki zakres możliwości w zakresie przeprowadzania różnorodnych analiz.