Zarejestruj

Projekty »

Niezwykłe zjawiska i oszustwa naszej pamięci

:: Projekt K085 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
dyskusja, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
psychologia
Przedmioty
biologia, historia i społeczeństwo, język polski
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autor
dr Justyna Iskra
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 503)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Pamięć umożliwia nam codzienną aktywność, wchodzenie w relacje z innymi, uczenie się, angażowanie w różnorodne działania. W niektórych sytuacjach szczególnie doceniamy jej sprawność, w innych narzekamy na trudności dotyczące przypominania sobie spraw ważnych czy zapamiętywania treści, które będą nam potrzebne. Pamięć pozwala na zapamiętywanie treści, przechowywanie ich i odtwarzanie we właściwym czasie. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę z nieocenionej wagi naszej pamięci - a z drugiej - doświadczenie pokazuje, że na naszej pamięci nie zawsze możemy polegać, zwłaszcza wtedy, kiedy do zapamiętywanych treści wkradają się błędy, które potrafią znacząco zmieniać ich sens i zafałszowywać obraz zapamiętanej rzeczywistości. W trakcie spotkania przedstawione zostaną przykłady funkcjonowania pamięci fleszowej, powstawania fałszywych wspomnień, a także omówione zostanie zjawisko ejdetyzmu oraz pamięci sawantów.

 

  • Foto