Zarejestruj

Projekty »

O mrówkach w sztucznej inteligencji

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K154 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
informatyka, technika
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autor
dr hab., prof. uczelni inż. Krzysztof Pancerz
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 31
Idź do prezentacji on-line

Pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie i obejmuje wiele różnorodnych podejść do inteligentnego rozwiązywania problemów. Szeroką grupę podejść stanowią tzw. podejścia inspirowane biologicznie. Wśród tych podejść mieszczą się bardzo popularne w sztucznej inteligencji sieci neuronowe oraz algorytmy genetyczne. Jeszcze jedną grupą są podejścia oparte na tzw. inteligencji stadnej, a wśród nich tzw. algorytmy mrówkowe. Na wykładzie omówiona zostanie idea działania algorytmów mrówkowych na przykładzie algorytmu grupowania (klasteryzacji) danych. Przedstawiona zostanie również implementacja takiego algorytmu w języku Python.