Zarejestruj

Projekty »

Oceń swój stan zdrowia po lock downie. Podstawowe pomiary

:: Projekt UM (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, dziadek i babcia
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Małgorzata Pabiś (kierownik),
dr Kinga Augustowska-Kruszyńska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (12)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu: uczestnicy projektu samodzielnie dokonają pomiarów i oceny ciśnienia tętniczego krwi, BMI, glikemii oraz  zapiszą wyniki pomiaru

Adresaci: kandydaci do zawodów medycznych, uczniowie szkól ponad gimnazjalnych i klas 6-8 szkół podstawowych, osoby dorosłe zainteresowane tematem.

Czas trwania warsztatu: 1,5h

 

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie teoretyczne do tematu:

- przedstawienie warunków prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, glikemii oraz oceny BMI (miniwykład/pogadanka wstępna)

- pokaz aparatów do mierzenia ciśnienia, glukometrów oraz sprzętu potrzebnego do oceny BMI (pokaz z objaśnieniem)

- pokaz czynności:

  1. pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy różnych aparatów,
  2. pomiaru glikemii,
  3. pozyskania potrzebnych danych do obliczenia BMI.

- omówienie sposobów dokumentowania wyników pomiarów

  1. Ćwiczenia praktyczne (w 3 grupach zadaniowych, na 3 stanowiskach):

I stanowisko:

- wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi przez uczestników projektu (instruktaż i ćwiczenia)

- udokumentowanie wyników pomiarów (instruktaż i ćwiczenia)

 

II stanowisko:

- wykonanie pomiaru glikemii przez uczestników projektu (instruktaż i ćwiczenia)

- udokumentowanie wyników pomiaru glikemii (instruktaż i ćwiczenia)

 

III stanowisko:

- wykonanie niezbędnych pomiarów i obliczeń do oceny BMI  przez uczestników projektu (instruktaż i ćwiczenia)

- udokumentowanie wyników pomiarów BMI (instruktaż i ćwiczenia)

 

Zamiana grup na stanowiskach, tak, aby każda grup wykonała pomiar ciśnienia tętniczego krwi, glikemii oraz oceny BMI.

  1. Jak powrócić do pełni zdrowia po lock downie? – wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą dotyczącą sposobów dbania o zdrowie (dyskusja i wnioski)

 Zakończenie zajęć.

 

Zalety projektu:

Umiejętność oceny własnego zdrowia wydaje się niezwykle ważną umiejętnością zarówno osób młodych, jak i dojrzałych, czy starszych, zwłaszcza po okresie lock downów, kiedy aktywność fizyczna mogła być ograniczona. Dlatego istotne jest wczesne rozpoznanie zmian czy też wahań ciśnienia tętniczego krwi, monitorowanie glikemii oraz BMI. Monitorowanie własnego ciśnienia tętniczego krwi, glikemii i BMI  ma istotne znaczenie w szybkim rozpoznaniu i leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych. Może tez umożliwić wdrożenie wczesnego postępowania profilaktycznego lub zapobiegającego rozwojowi choroby w sposób niefarmakologiczny.

Wszystkie umiejętności ćwiczone będą na chętnych uczestnikach projektu. Pomiar glikemii może być wykonywany w warunkach symulacji, na fantomie (zależy to od wytycznych związanych ze stanem epidemiologicznym).