Zarejestruj

Projekty »

Ocena zachowań i kompetencji noworodka według skali Brazeltona

:: Projekt UM257 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
film, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Agnieszka Skurzak (kierownik),
dr Marta Zarajczyk, dr Magdalena Korżyńska - Piętas
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (121)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Skala oceny zachowań noworodka według dr Brazeltona to usystematyzowana obserwacja pozwalająca na ukazanie indywidualnej charakterystyki zachowań dziecka. Opisuje zarówno mocna, jak i słabe strony dziecka.

Skala dr Brazeltona jest narzędziem badawczym dokumentującym interakcyjne zdolności u dzieci. Stosowanie skali  umożliwia promowanie wiedzy na temat kompetencji i umiejętności noworodków i niemowląt oraz zrozumienie ich zachowania jako języka, którym komunikują się ze światem.

Na podstawie oceny skalą tworzy się profil funkcjonowania noworodka, oraz  rozwijające się kompetencje dziecka. Podstawowym założeniem badania skalą według Brazeltona jest to, że dziecko od urodzenia aktywnie uczestniczy w swoim rozwoju, nie tylko odpowiada na kierowane ku niemu komunikaty, ale również samo, poprzez swoje zachowanie może być ich nadawcą.

Jeśli interesuje Cię jak wygląda ocena noworodka przy użyciu skali  Brazeltona, zapraszam na spotkanie.