Zarejestruj

Projekty »

Ocena zmian patomorfologicznych narządów w chorobach u zwierząt

:: Projekt UP210 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
weterynaria
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Autor
dr Jacek Piórkowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 40

Miejsce realizacji: Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego (262)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 30

Inne projekty w tym miejscu

 

Występujące choroby dotyczące zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz łownych wymagają wnikliwej oceny diagnostycznej w odniesieniu do zmienionych

 patologicznie narządów oraz tkanek. Histopatologia jako jedna z wielu metod diagnostycznych pozwala na wnikliwą analizę materiału pobranego do badań. Postępowanie 

 to ma szczególne znaczenie w odniesieniu do zwierząt gospodarskich i łownych wykorzystywanych w celach konsumpcyjnych. Dokładne rozpoznanie przyczyny choroby 

 pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia.