Zarejestruj

Projekty »

Ochrona prawa do wizerunku w Internecie

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U192 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
edukacja medialna, technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
mgr Karolina Nawłatyna
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 50
Idź do prezentacji on-line

Internet pozwala nam na łatwe i szybkie rozpowszechnianie wszelkich materiałów. W mediach społecznościowych chętnie publikujemy rozmaite treści, zamieszczamy prywatne zdjęcia czy filmy, często zapominając, że w internetowej rzeczywistości nietrudno o naruszenie dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wzmożonego wykorzystywania technologii w procesie komunikacji, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z możliwych negatywnych konsekwencji nierozważnego publikowania treści w Internecie. Podczas wykładu dowiedzą się Państwo jak w praktyce wygląda kwestia udzielenia zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku oraz w jakich sytuacjach taka zgoda nie jest wymagana. Wskazane zostaną przesłanki powstania odpowiedzialności za naruszenie prawa do wizerunku, jej zakres podmiotowy oraz roszczenia przysługujące uprawnionemu w razie stwierdzenia naruszenia jego prawa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona udzieleniu zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku małoletniego oraz nowym zjawiskom w sieci – sharenting, oversharenting i parental trolling – które związane są z rozpowszechnianiem wizerunku małoletnich przez ich przedstawicieli ustawowych. Analizie poddane zostaną także regulaminy najpopularniejszych portali społecznościowych, gdyż rozpowszechniając za ich pośrednictwem zdjęcia czy filmy, z reguły nie zagłębiamy się wnikliwie w postanowienia tych regulaminów, nie pochylamy się nad kwestiami dotyczącymi praw autorskich i nie sprawdzamy w jaki sposób administracja danego portalu może zarządzać zamieszczonymi przez nas treściami.

  • Foto