Zarejestruj

Projekty »

Odkryjmy gotycki i renesansowy Lublin

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
spacer edukacyjny
Nauki i sztuki
archeologia, architektura i urbanistyka, historia
Przedmioty
historia, historia sztuki
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Historii i Archeologii
Autor
dr Rafał Niedźwiadek
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)

Miejsce realizacji: Muzeum Narodowe w Lublinie (Dziedziniec zamkowy)
Adres: Lublin, ul. Zamkowa 9

Inne projekty w tym miejscu

Badania archeologiczne prowadzone od ponad ćwierć wieku w Lublinie odkrywają przeszłość miasta, która ukrywa się pod obecnymi budynkami i nawierzchniami ulic. Średniowiecze to okres kiedy ośrodek nad Bystrzycą narodził się i okrzepł, a renesans to czasy jego największego rozkwitu. Późniejsze przemiany – głównie przebudowy – zatarły lub zniosły ślady minionych epok.

Zapraszamy na spacer edukacyjny z archeologiem, który niemal całe swoje zawodowe życie poświęcił odkrywaniu dawnego oblicza Lublina. Przed zainteresowanymi otworzy się świat, który oglądają tylko archeolodzy. Przemierzymy Wzgórze zamkowe, Staromiejskie i Śródmiejskie w poszukiwaniu dawnej świetności miasta.

W przypadku deszczowej pogody spacer może zostać odwołany. 

____________________________

Źródło zdjęć: archiwum prywatne.

 

  • Foto
  • Foto
  • Foto