Zarejestruj

Projekty »

Odnawialne źródła energii dostępne w naturze

:: Projekt UP221 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki fizyczne
Przedmioty
fizyka i astronomia, ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autorzy
dr Krzysztof Kornarzyński (kierownik),
mgr Agnieszka Kornarzyńska, mgr inż. Konrad Kania, mgr inż. Alicja Matwijczuk, dr Grzegorz Czernel, dr hab., prof. uczelni Arkadiusz Matwijczuk, mgr inż. Lidia Ślusarczyk
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Odnawialne źródła energii dostępne w naturze

 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energia mechaniczna rzek i termiczna  mórz i oceanów, energii wiatru, promieniowania słonecznego, źródeł geotermalnych oraz biomasy jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne.

 

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych zostało w wystarczającym stopniu opanowane technologicznie. Chociaż wydajność i dostępność poszczególnych źródeł energii nie jest jednakowa. Jednak wraz z postępem prac naukowo-badawczych i rozwojem praktycznych metod uzyskiwania energii efektywność ta ciągle rośnie.

 

Energia pochodząca z naturalnych źródeł zwykle występuje w postaci form pierwotnych tj. energia kinetyczna wiatru, potencjalna wody, mechaniczna fal morskich, ciepła słonecznego itp., stąd wymaga przemiany w inne, bardziej użyteczne rodzaje energii, np energii mechanicznej wiatru w energię mechaniczną silnika wiatrowego, a następnie w energię elektryczną (prądnica elektryczna). Podobnie energia cieplna słoneczna lub geotermalna zamieniana jest w energię mechaniczną (silniki cieplne), energia promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą fotoogniw.

 

Proponowana prezentacja zawiera zastosowania m.in. baterii fotoelektrycznej, ogniwa termoelektrycznego, silnika cieplnego do produkcji energii elektrycznej i mechanicznej oraz przykłady innych doświadczeń związanych z fizyką źródeł energii.