Zarejestruj

Projekty »

Organowe podróże – spotkanie nauki i sztuki

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki teologiczne, sztuki muzyczne
Przedmioty
edukacja medialna, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia i społeczeństwo, historia muzyki, historia sztuki, muzyka, religia, wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autor
dr hab., prof. uczelni Sebastian Bernat
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 39

Organy jako instrument muzyczny, stanowiący ważny obiekt dziedzictwa kulturowego, w ostatnich latach zyskuje coraz większe zainteresowanie  społeczności międzynarodowej. Organowe podróże umożliwiają poznanie zabytkowych i nowych instrumentów, związanych głównie z wnętrzami kościołów. Oprócz ich historii i budowy pozwalają także odkryć wyjątkowość ich brzmienia a przy okazji obiekty w którym się znajdują. Celem projektu jest zaprezentowanie wyjątkowości organów, zarówno jako instrumentu muzycznego wykorzystywanego na różnych kontynentach, jak i elementu krajobrazu. W prezentacji znajdzie się także odniesienie do funkcjonowania festiwali organowych w czasach pandemii COVID-19 oraz do organowych projektów wirtualnych, które powstały w tym czasie. Projekt nawiązuje do geografii muzyki i do wielu innych specjalności naukowych oraz do sztuki.

  • Foto