Zarejestruj

Projekty »

Otyłość kobiet ciężarnych - problem współczesnego położnictwa

:: Projekt UM268 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr hab. Anna Semczuk-Sikora (kierownik),
dr Jacek Marcin Robak, dr Bożena Jolanta Robak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 21

Miejsce realizacji: Collegium Maximum (303)
Adres: Lublin, ul. Stanisława Staszica 4/6

Inne projekty w tym miejscu

Otyłość jest istotnym problemem zdrowia publicznego krajów rozwiniętych i prawdopodobnie pozostanie tak w najbliższej przyszłości. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 na świecie bedzie 1,12 miliarda ludzi z otyłością.  Zjawisko to dotyczy również kobiet ciężarnych, co staje się poważnym problemem współczesnego położnictwa. Szacuje się, że obecnie co piąta kobieta będąca w ciąży jest otyła. Jest to jeden z czynników ryzyka wystąpienia powikłań zarówno dla matki jak i dla dziecka. Dzieci otyłych matek często mają nadmierną masę urodzeniową, a nawet częściej występuje u nich otyłość w późniejszym wieku. Poza specjalnym postępowaniem z kobietą otyłą w ciąży podstawowe znaczenie ma jednak prowadzenie edukacji zapobiegającej zjawisku otyłości wśród kobiet, również poprzez uświadamianie skutków tej patologii dla przebiegu ciąży oraz dla potomstwa. W treści wykładu zostaną zaprezentowane aktualne poglądy na ten ważny temat.