Zarejestruj

Projekty »

Patriota - mały Polak

:: Projekt SON001 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8)
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
plastyka, zajęcia artystyczne
Organizator
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Autorzy
mgr Ilona Gosiewska (kierownik),
mgr Władysław Maławski
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Sala UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4 (301)

Inne projekty w tym miejscu

Projekt „Patriota – Mały Polak" przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. W trakcie warsztatów uczniowie poznają sylwetki bohaterów narodowych –
Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli niezłomnie w obronie niepodległości własnego kraju oraz najważniejsze wydarzenia z historii powojennej Polski. Po krótkim
wykładzie konwersatoryjnym przeprowadzonym z użyciem metod aktywizujących, uczniowie zobrazują uzyskaną wiedzę w postaci własnoręcznie wykonanych
rysunków. Organizatorzy wydarzenia planują wystawę wszystkich prac na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Nad wysokim poziomem merytorycznym i
przebiegiem całego spotkania będzie czuwał Władysław Maławski – znany i ceniony artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Celem projektu
jest kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży, uwrażliwienie na najważniejsze wartości etyczne, promowanie postawy odwagi, poświęcenia i służby, a
przede wszystkim – miłości do ojczyzny.

Rysunki zostaną zaprezentowane ma wystawie w biurze lubelskiego oddziału Odra-Niemen a później dołączone do paczek pamięci dla kombatantów w Polsce i na Kresach Wschodnich.