Zarejestruj

Projekty »

„Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – Jakie są prawa i obowiązki osób tworzących wspólnotę sąsiedzką?

:: Projekt K168 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
nauki prawne
Przedmioty
podstawy prawa
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autor
dr Aneta Abramowicz
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 09:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 11:00 - 13:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 25
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 09:00 - 11:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 11:00 - 13:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Collegium Iuridicum (CI 204)
Adres: Lublin, ul. Spokojna 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt jest skierowany do młodszych klas szkoły podstawowej. Punktem wyjścia dla projektu jest bajka Aleksandra Fredry: "Paweł i Gaweł". Jej treść zostanie zaprezentowana dzieciom. W humorystyczny sposób dzieci zostaną wprowadzone w tematykę relacji sąsiedzkich. Po wysłuchaniu bajki w prostych słowach przybliżone zostaną dzieciom pojęcia: prawo, obowiązek i sąsiedztwo. Następnie dzieci zostaną podzielone na ok. 5-osobowe grupy, w ramach których będą mieć za zadanie sformułować regulamin wspólnoty sąsiedzkiej określający prawa i obowiązki osób tworzących taką wspólnotę. Dzieci będą miały do dyspozycji duże kartony papieru oraz przybory do pisania i rysowania, którymi na kartonach będą mogły napisać treść takich regulaminów. Ostatnim etapem będzie zaprezentowanie przez kazdą grupę przygotowanego regulaminu.

  • Foto