Zarejestruj

Projekty »

Podróż do mikroświata - Piknik

:: Projekt K092 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - wystawa
Nauki i sztuki
inżynieria chemiczna, nauki biologiczne
Przedmioty
biologia, zajęcia artystyczne
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr hab. Tomasz Skrzypek (kierownik),
mgr Emil Zięba, dr Waldemar Kazimierczak, dr Magdalena Lis
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (wystawa)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Artystyczne zdjęcia wykonane przy pomocy skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu konfokalnego.