Zarejestruj

Projekty »

Podstawy języka białoruskiego

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
językoznawstwo
Przedmioty
język mniejszości narodowej
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filologiczny
Autor
dr Agnieszka Goral
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (24B NH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Wykład będzie poświęcony podstawowej charakterystyce języka białoruskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego cech graficznych (alfabet), fonetycznych (wymowa, akcent) i leksykalnych (słownictwo). Słuchacze zapoznają się także z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w języku białoruskim. 

Wykład poprowadzi dr Agnieszka Goral, absolwentka filologii białoruskiej, ukraińskiej oraz polskiej, wieloletnia wykładowczyni języka białoruskiego, autorka dwóch monografii (Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim – 2013, Polsko-wschodniosłowiańskie pogranicze językowe w badaniach profesora Michała Sajewicza – 2022), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa slawistycznego opublikowanych w kraju i za granicą.

____________________________

Źródło grafiki: Kaufdex z Pixabay.

  • Foto