Zarejestruj

Projekty »

Pokaz Szermierki Historycznej

:: Projekt PL095 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
inscenizacja, pokaz
Nauki i sztuki
historia, nauki o kulturze fizycznej
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Centrum Dydaktyczno-Kulturalne
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Grzegorz Lagod (kierownik),
lic. Grzegorz Włodarczyk, mgr inż. Rafał Mazur, mgr inż. Damian Rawski, mgr Łukasz Grzegorczyk, Tomasz Samuła, mgr Kamil Bradliński, Aleksanda Kozłowska
Początek
Niedziela 2022-09-11 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (miejsce do stania dla jednej osoby)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Pokaz dotyczył będzie szeroko rozumianej kultury materialnej XVII wieku. Składał się będzie z prezentacji strojów cywilnych i wojskowych szlachty oraz mieszczan. Zaprezentowane zostanie również uzbrojenie ochronne oraz broń używana podczas konfliktów w pierwszej połowie XVII wieku. Będzie to zarówno broń biała jak i palna. Przedstawione zostaną podstawowe techniki obrony i ataku podczas szermierki szablą husarską, szablą zachodnią, mieczem długim a także kilka sparingów - bronią bezpieczną, sportową oraz szablą bojową i mieczem długim. Klub wykona także prezentację ręcznej broni palnej z tego okresu.

  • Foto