Zarejestruj

Projekty »

Pokazowe pola doświadczalne w rolnictwie ekologicznym ALL Organic.

:: Projekt IUNG007 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, spacer edukacyjny, warsztat
Nauki i sztuki
nauki o Ziemi i środowisku
Przedmioty
ochrona środowiska, rolnictwo
Organizator
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Autorzy
dr Agata Witorożec-Piechnik (kierownik),
dr inż. Adam Berbeć, dr hab. Krzysztof Jończyk, mgr Tytus Berbeć
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 25
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Gospodarstwo Osiny w Osinach k. Puław (Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Gospodarstwo Osiny w Osinach k. Puław)

Inne projekty w tym miejscu

Wyjazd na pola doświadczalne ma na celu zapoznanie się z Agroekologicznymi Laboratoriami Innowacji realizowanymi jako element wsparcia zdrowych i stabilnych systemów produkcji ekologicznej. Będziemy diagnozować, analizować potrzeby rolnictwa ekologicznego i projektować ich rozwiązania.

 

Living Lab to:
Zróżnicowani uczestnicy
, reprezentujący różne środowiska.

Współpraca. Współtworzenie, zaangażowanie, aktywne uczestnictwo.

Realność. Pamiętanie o realnych szansach i problemach, testowanie w warunkach rzeczywistych.

Kreatywność. Miejsce powstawania pomysłów i idei powstających w różnorodnych źródłach. Monitoring, ocena i selekcja to podstawowe zadanie Living Labu.

Testowanie. Rozwiązania poddawane są testom i mogą być modyfikowane w oparciu o zebrane dane.

Przedstawione zostaną różne systemy dywersyfikacji upraw. 

Zapraszamy grupy zorganizowane, jak i indywidualnych uczestników - tych co już są ekologami i tych co chcą coś więcej się na ten temat dowiedzieć. Spotkania planujemy na polach doświadczalnych, zlokalizowanych około 20 km od Puław, dlatego będziemy prosić o samodzielny środek transportu, który ułatwi nam przemieszczanie się. A jeśli pogoda nam nie dopisze, to jesteśmy przygotowani na prezentacje online! 

 

  • Foto