Zarejestruj

Projekty »

Psychologia zeznań świadków. O roli dobrego świadka

:: Projekt WSEI024 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
psychologia
Przedmioty
wiedza o społeczeństwie
Organizator
Lubelska Akademia WSEI
Autor
dr Małgorzata Sitarczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Lubelska Akademia WSEI (Aula C)
Adres: Lublin, ul. Projektowa 4

Inne projekty w tym miejscu

Zajęcia są adresowane do młodzieży szkół średnich. W części teoretycznej zaprezentowanie będzie  pojęcie „świadek” zgodnie z zasadami  Kodeksu postępowania karnego.  Młodzi ludzie coraz częściej pełnią rolę świadka w postepowaniu cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym. W ujęciu faktycznym świadek to osoba będąca świadkiem czynu, którego postępowanie dotyczy, a więc osoba obecna przy zdarzeniu przestępnym lub jego fragmencie, posiadająca na jego temat wiedzę. Natomiast w ujęciu procesowym jest to osoba wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań. Z uwagi na powyższe omówione zostaną fazy przesłuchania (ogólna/orientacyjna, swobodnych wypowiedzi, pytań uszczegóławiających, końcowa), procesy motywacyjne u przesłuchiwanych oraz lęk jako czynnik modyfikujący przebieg przesłuchania. W części ćwiczeniowej przedstawione zostaną psychologiczne zasady pozyskiwania informacji oraz  kryteria oceny wiarygodności zeznań. Słuchacze będą mieli okazję poznać fragmenty zeznań oraz zasady ich analizy psychologicznej. 

  • Foto