Zarejestruj

Projekty »

Psychospołeczne uwarunkowania depresji u współczesnych nastolatków. Diagnoza i formy pomocy

:: Projekt K190 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, tylko dla nauczycieli, rodzice
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
filozofia, nauki farmaceutyczne, psychologia
Przedmioty
edukacja medialna, etyka, filozofia, medycyna
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr Elżbieta Januszewska (kierownik),
dr Andrzej Januszewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 207)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Adolescencja jest okresem, w którym wszystko, zarówno dobre, jak i złe, przeżywane jest silniej, intensywniej, z większą wrażliwością. Nastolatek, który nieustannie  doświadcza poczucia beznadziejności, bezradności, jest smutne i depresyjne odbiera świat jako zagrażający, nieprzynoszący żadnej radości, odpychający, straszny oraz trudny. Współczesna literatura psychiatryczna i psychologiczna wskazuje na fakt, że zaburzenia depresyjne u młodych ludzi istnieją oraz że ich rozpowszechnienie wzrasta. Szczególnie w dobie internetu i telefonów komórkowych, do których  dostęp ma większość dzieci i nastolatkowie wzrasta poczucie samotności i braku bezpośrednich kontaktów międzyludzkich z rówieśnikami. Również wzrostowi depresji u młodych ludzi  odgrywają postawy rodziców, którzy ustawicznie zapracowani nie poświęcają młodym ludziom wystarczającej uwagi a okazanie czułości lub rozmowę zastępują przez większą prędkość internetu, zakup nowocześniejszego komputera, lub smartfona.