Zarejestruj

Projekty »

Razem w różnorodności. Wprowadzenie do polityki antydyskryminacyjnej

:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
filozofia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia
Przedmioty
etyka, filozofia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Autorzy
dr Agnieszka Ziętek (kierownik),
dr hab. Barbara Tomczyk, mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Politologii i Dziennikarstwa (A.1.09)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 45

Inne projekty w tym miejscu

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów liceum to interaktywne zajęcia mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat różnych form dyskryminacji oraz promowanie postaw równości oraz szacunku wobec różnorodności.

Podczas warsztatów uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z pojęciem dyskryminacji, jej rodzajami oraz konsekwencjami, jakie niesie ze sobą w codziennym życiu. Zajęcia będą obejmować zarówno teoretyczne wprowadzenie, jak i praktyczne ćwiczenia, które pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć i rozpoznawać uprzedzenia oraz stereotypy. Uczniowie dowiedzą się, jak rozwijać empatię i reagować na sytuacje dyskryminacyjne, a także jak skutecznie przeciwdziałać takim zjawiskom w swoim otoczeniu.

Celem warsztatów jest nie tylko edukacja, ale również aktywizacja młodzieży do podejmowania działań na rzecz równości i szacunku w szkole oraz w społeczności lokalnej. Dzięki interaktywnym metodom pracy, takim jak ćwiczenia, dyskusje, czy praca w grupach, uczniowie będą mieli możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnictwo w warsztatach jest doskonałą okazją do rozwoju osobistego, wzmocnienia relacji rówieśniczych oraz kształtowania postaw obywatelskich opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Warsztat organizowany przez Zespół ds. Równości UMCS.

____________________________

Źródło zdjęcia: Gustavo Torres z Pixabay.

  • Foto