Zarejestruj

Projekty »

Rodzina w źródłach - warsztaty historyczno-genealogiczne

:: Projekt K195 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
historia
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, język łaciński i kult. ant.
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autor
dr Natalia Turkiewicz
Początek
Poniedziałek 2023-09-18 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 102)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

„Rodzina w źródłach historycznych” to projekt prowadzony jako jedna z form działalności edukacyjno-popularyzatorskiej historii oraz genealogii, kierowany głównie do uczniów i nauczycieli szkół średnich, ale również i do słuchaczy instytucji kultury (np. towarzystwa regionalne, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku etc.). Oprócz przedstawienia uczestnikom podstawowych informacji o specyfice poszukiwań genealogicznych własnej rodziny i źródeł, na których te badania bazują,  jednym z głównych celów warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy ze źródłami historycznymi oraz zachęcenie do samodzielnego pogłębiania wiedzy historycznej. Mając na uwadze szerokie i ciekawe możliwości pracy ze źródłami historycznymi, które mogą stanowić punkt wyjścia dla poszukiwań korzeni własnej rodziny, projekt pokazuje narzędzia ułatwiające pracę genealoga, zwraca uwagę na schematyczność źródeł i główne trudności związane z kwerendą źródłową, odczytem i interpretacją źródła. Weryfikuje również świeżo nabyte umiejętności uczniów, wykorzystując przygotowane na potrzeby warsztatów ćwiczenia.

Warsztaty "Rodzina w źródłach" mogą być doskonałym punktem wyjścia do kształtowania postaw patriotycznych, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej oraz umocnienia więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. Zapraszam!

  • Foto