Zarejestruj

Projekty »

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i ochrona ich klientów sprawowana przez Rzecznika Finansowego oraz inne organy administracji publicznej

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U278 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
ekonomia i finanse, nauki prawne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Paweł Szczęśniak
Początek
Piątek 2023-09-22 16:00
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 17:00
Edycja zakończona
Idź do prezentacji on-line

Projekt pn. Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego i ochrona ich klientów sprawowana przez Rzecznika Finansowego oraz inne organy administracji publicznej to połączenie warsztatów w formie praktycznej z krótkim omówieniem najważniejszych praw i obowiązków przysługujących klientom podmiotów rynku finansowego. Ponadto zostaną przedstawione obowiązki spoczywające na podmiotach rynku finansowego, np. bankach, zakładach ubezpieczeń lub instytucjach płatniczych, w zakresie rozpatrywania reklamacji klientów. Oprócz tego analizie zostaną poddane regulacje zapewniające ochronę klientom podmiotów rynku finansowego, w tym przede wszystkim kompetencje Rzecznika Finansowego w odniesieniu do wierzycieli banków, zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów, o których mowa. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sposobom ochrony osób poszkodowanych przez podmioty rynku finansowego, np. kredytobiorców czy obligatariuszy. 

Projekt ma za zadanie z jednej strony uporządkować prawa i obowiązki podmiotów rynku finansowego, co pozwoli na uzyskanie informacji o sposobach, z jakich można skorzystać w celu ochrony swoich praw.

Przede wszystkim jednak w ramach projektu odbędą się warsztaty pozwalające na opracowanie reklamacji do podmiotu rynku finansowego (np. banku) oraz wniosku o podjęcie interwencji do Rzecznika Finansowego.

 Zajęcia będą składały się z:

  • krótkiego wykładu (ok. 45 minut);
  • części warsztatowej o charakterze praktycznym (ok. 45 minut).

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne.

 

  • Foto