Zarejestruj

Projekty »

Rozszyfrujmy język migowy – warsztaty z podstaw polskiego języka migowego dla dzieci

:: Projekt U281 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
językoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, psychologia
Przedmioty
język obcy (inny), wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS
Autorzy
mgr Wojciech Góra (kierownik),
mgr Małgorzata Stankiewicz, mgr Monika Sobolewska-Jaksim, mgr Beata Kiczyńska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 10:00 - 12:00
Termin dodatkowy
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Czwartek 2023-09-21 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 13:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Dom Studencki Babilon (sala szkoleniowa)
Adres: ul. Idziego Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin

Inne projekty w tym miejscu

Skąd osoby g/Głuche wiedzą, że dzwoni budzik? Czy pies zareaguje na komendę pokazywaną ręcznie, a nie głosową? Ile jest języków migowych? Jak przywitać się z osobą g/Głuchą? Jak przeliterować ręcznie swoje imię? Na te i inne ciekawe pytania odpowiemy podczas praktycznych warsztatów z języka migowego.

Uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonują osoby g/Głuche w społeczeństwie, jak się z nimi komunikować i czym jest kultura g/Głuchych. Chcemy nie tylko nauczyć podstawowych znaków polskiego języka migowego i alfabetu, ale przede wszystkim otworzyć umysły młodych ludzi na nadal dość nierozumianą w Polsce mniejszość kulturową i językową. Przełamiemy stereotypy związane z osobami g/Głuchymi, pokażemy, że szacunek i wzajemne zrozumienie ułatwia pokonanie bariery językowej. Dla wielu osób wciąż zaskakujące jest, że Polacy mieszkający w Polsce mogą nie znać języka polskiego. Warto podkreślić, jak bardzo zróżnicowana jest wśród osób g/Głuchych znajomość języka polskiego.

Nie zabraknie ćwiczeń praktycznych, które mają być przede wszystkim dobrą zabawą, angażującą i zachęcającą do kreatywnego myślenia i szukania rozwiązań przez przyjmowanie perspektywy osób g/Głuchych.

Warsztaty poprowadzi osoba słysząca. Ze względu na charakter warsztatów, prowadzenie ich w małej grupie uczestników jest konieczne dla zapewnienia interakcji uczestników, a tym samym zwiększenia efektywności ćwiczeń. Warsztaty odbędą się w DS Babilon w sali sensorycznej na II piętrze. Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Darelle z Pixabay.

  • Foto