Zarejestruj

Projekty »

Rzadkie gatunki motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) występujące na Lubelszczyźnie

:: Projekt UP130 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
nauki biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autorzy
mgr inż. Wojciech Sekuła (kierownik),
dr Radosław Ścibior, dr hab. Robert Stryjecki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 12
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 12

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - Rektorat (222)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 13

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie Uczestników Festiwalu Nauki z rzadkimi motylami dziennymi występującymi na Lubelszczyźnie.

W projekcie przedstawiono rozmieszczenie, biologię i ekologię osiemnastu gatunków wraz z charakterystyką siedlisk ich występowania. 

Podano także informację o zagrożeniach i ochronie omawianych taksonów.