Zarejestruj

Projekty »

Rzeczywistość w kopii cyfrowej, czyli jak digitalizować archiwalia

:: Projekt AP004 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice
Forma prezentacji
pokaz, warsztat
Nauki i sztuki
historia, informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja
Przedmioty
historia, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe
Organizator
Archiwum Państwowe w Lublinie
Autorzy
dr Bartosz Staręgowski (kierownik),
mgr Michał Zawada
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 25
Edycja zakończona
Wtorek 2023-09-19 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Archiwum Państwowe w Lublinie (Pracownia Digitalizacji)
Adres: Lublin, ul. Jezuicka 13

Inne projekty w tym miejscu

Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom szeroko pojętego procesu digitalizacji, czyli tworzenia kopii cyfrowych różnego rodzaju starych dokumentów, zwanych potocznie archiwaliami. W trakcie wykładu poruszone zostaną kwestie przygotowania konserwatorskiego archiwaliów do digitalizacji, dobór sprzętu i parametrów technicznych dla uzyskania jak najlepszej jakości graficznej kopii cyfrowych, jak również nazewnictwo powstałych plików graficznych, konwersja formatu zapisu i przechowywanie kopii cyfrowych.

  • Foto