Zarejestruj

Projekty »

Rzeźba lessowa i bioróżnorodność doliny rzeki Konopniczanki

:: Projekt UP274 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących
Forma prezentacji
wycieczka
Nauki i sztuki
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne
Przedmioty
biologia, geografia, ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii Środowiskowej
Autorzy
dr Joanna Sender (kierownik),
dr inż. Beata Żuraw
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2023-09-22 10:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” (Plac przed DDK Węglin)
Adres: Lublin, ul. Judyma 2a

Inne projekty w tym miejscu

Tematem projektu jest omówienie rzeźby lessowej i procesu powstawania wąwozów. Zaprezentowany zostanie proces przekształcania zachodzący w tych ekosystemach. Ponadto przedstawione zostaną zespoły roślinne i gatunki oraz wybrane grupy zwierząt, charakterystyczne dla dolin rzecznych. 

Zajęcia odbędą się w formie warsztatów terenowych, w czasie których możliwe będzie obserwowanie roślin typowych dla cieku wodnego oraz jego najbliższego otoczenia, a także zasiedlających wąwóz lessowy. Zwrócona zostanie uwaga na sukcesję wtórną na opuszczonych polach uprawnych. Wskazane zostaną elementy wpływające na degradację tych siedlisk oraz możliwości wzbogacania różnorodności biologicznej tych miejsc.