Zarejestruj

Projekty »

Segregacja kluczem do recyklingu

:: Projekt PL126 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna
Przedmioty
ochrona środowiska, zajęcia techniczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autor
dr inż. Halina Marczak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2021-09-24 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Mechaniczny (608)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 36

Inne projekty w tym miejscu

Prezentacja ma na celu wprowadzenie w tematykę związaną z przygotowaniem odpadów do recyklingu. Kluczowe znaczenie ma segregacja odpadów w miejscu ich powstawania. Identyfikację i segregację odpadów należy rozpocząć od przeglądu oznaczeń materiałów naniesionych na produktach i opakowaniach.  Dowiemy się, dlaczego warto sprawdzać te oznaczenia oraz jak je rozumieć. Dalszy etap obejmuje rozdzielanie odpadów na frakcje materiałowe z wykorzystaniem metod dostosowanych do rodzajów odpadów. Na pokazie będzie można zaobserwować przydatność metody wykorzystującej ciecze i gęstość odpadów. Celem prezentacji jest ponadto wzbudzenie zainteresowania tematyką racjonalnego gospodarowania odpadami, potrzebą segregacji oraz recyklingiem.

  • Foto