Zarejestruj

Projekty »

Siła komunikacji bez przemocy, czyli NVC w praktyce

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
piknik naukowy - występ na scenie, warsztat
Nauki i sztuki
filozofia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, psychologia
Przedmioty
filozofia, język polski
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autorzy
mgr Alicja Kornicka (kierownik),
mgr Ewa Pieczykolan, mgr Paweł Marczak, mgr Jarosław Chojnacki, mgr Michał Pierzchała
Początek
Poniedziałek 2024-09-16 15:00
Link do prezentacji pojawi się automatycznie
Wtorek 2024-09-17 10:00
Link do prezentacji pojawi się automatycznie
Środa 2024-09-18 10:00
Link do prezentacji pojawi się automatycznie
Idź do prezentacji on-line

Siła komunikacji bez przemocy czyli NVC w praktyce

 

Projekt: Siła komunikacji bez przemocy czyli NVC w praktyce - seminarium

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości na temat skuteczności komunikacji bez przemocy - NVC (Nonviolent Communication) jako metody poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej. Seminarium, będące kluczowym elementem projektu, zostanie zaplanowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli nie tylko poznać teoretyczne podstawy NVC, ale również poznać praktyczne formy zastosowania w praktyce podczas ćwiczeń/warsztatów. Planowanym efektem jest, aby uczestnicy seminarium wyszli z niego z poczuciem pewności siebie i umiejętnościami, które pozwolą im efektywnie i empatycznie komunikować się w każdej sytuacji.

 

Wykonawcy projektu:

 • Kierownik projektu: mgr Alicja Kornicka - doktorantka w dziedzinie Filozofii
 • Współorganizatorzy: 
  • Mgr Ewa Pieczykolan - doktorantka.
  • Mgr Jarosław Chojnacki - doktorantka.
  • Mgr Paweł Marczak - doktorant.
  • Mgr Michał Pierzchała - doktorant.

 

Opis projektu:

 1. Wprowadzenie do NVC:
  • Krótkie wprowadzenie do koncepcji komunikacji bez przemocy, omówienie jej korzeni i podstawowych założeń.
  • Prezentacja multimedialna przedstawiająca kluczowe założenie NVC.

 2. Popularyzacja badań:
  • Prezentacja najnowszych badań naukowych dotyczących skuteczności NVC w różnych kontekstach: w szkole, w rodzinie, w pracy, w relacjach międzyludzkich.
  • Zastosowanie badań w praktyce.

 3. Innowacyjne warsztaty:
  • Warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy będą mogli nauczyć się i ćwiczyć techniki NVC.

 4. Dostosowanie do odbiorców:
  • Segmentacja odbiorców na różne grupy docelowe i dostosowanie treści do ich specyficznych potrzeb i oczekiwań.
  • Przeprowadzenie badań wstępnych (ankiet) w celu zrozumienia potrzeb i zainteresowań odbiorców, co pozwoli na lepsze dopasowanie programu seminarium.

Rezultaty projektu:

 • Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z komunikacji bez przemocy.
 • Wzrost umiejętności praktycznych uczestników w zakresie NVC, co przełoży się na lepsze relacje interpersonalne.
 • Popularyzacja wyników najnowszych badań w przystępny i angażujący sposób.
 • Tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i wiedzy między uczestnikami a ekspertami.

Projekt "Siła komunikacji bez przemocy czyli NVC w praktyce" ma na celu nie tylko edukację, ale także inspirację do stosowania NVC w codziennym życiu, przyczyniając się tym samym do budowania bardziej empatycznych i efektywnych relacji międzyludzkich.