Zarejestruj

Projekty »

Słynne procesy sądowe w dziejach świata

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U288 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
historia
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Prawa i Administracji
Autor
dr Mariola Szewczak-Daniel
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2023-09-18 08:00 - 10:00
Wolne miejsca: 50
Idź do prezentacji on-line

Podstawą wymiaru sprawiedliwości jest sprawiedliwy proces. Jak pokazuje historia żaden stworzony przez ludzkość system nie gwarantuje, że ktoś niewinny nie zostanie skazany, a przestępca- uniewinniony. Niemniej zachowanie zasad sprawiedliwego procesu może przeciwdziałać pomyłkom organów procesowych-a co za tym idzie- ludzkim tragediom. Procesy wszech czasów dowodzą, że najlepszą gwarancją sprawiedliwego procesu jest przestrzeganie demokratycznie uchwalonego prawa, z poszanowaniem takich zasad jak: bezstronność, zasada prawdy obiektywnej,prawo do obrony, domniemanie niewinności, czy rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego.

Na przestrzeni ludzkości przeprowadzono szereg procesów sądowych, które po dzień dzisiejszy jawią się nam jako wielkie, legendarne, głośne, ale niejednokrotnie okrutne i ociekające krwią. Te słynne procesy w znacznej mierze wpłynęły na kształtowanie się modelu prawa procesowego. Wśród nich można przywołać te najdawniejsze, jak ten, w którym na śmierć został skazany filozof Sokrates. Inne, jak np. proces czarownic z Salem stanowią jaskrawy przykład stosowania procedury inkwizycyjnej z szerokim wykorzystaniem tortur i pogwałceniem elementarnych praw oskarżonego, stanowiących w konsekwencji o jego uprzedmiotowieniu. W historii nie zabrakło również postępowań o charakterze politycznym prowadzonych szczególnie w dobach wielkich przemian dziejowych i ustrojowych jak np. proces i stracenie Maksymiliana Robespierre'a w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Projekt ma na celu zapoznanie uczestniczących w nim słuchaczy z dziejami wybranych, słynnych procesów sądowych w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy proceduralne i materialnoprawne, a także zapoznanie uczestników ze zmianami prawa karnego na przestrzeni dziejów, w tym także z wpływem słynnych procesów na zmiany prawa karnego procesowego. Celem projektu jest również zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i zasadami działalności organów ochrony porządku publicznego w oparciu o przemiany historyczno-ustrojowe.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: Arek Socha z Pixabay.

 

  • Foto