Zarejestruj

Projekty »

Spektrofotometria UV-VIS w teorii i praktyce

:: Projekt U290 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
laboratorium
Nauki i sztuki
nauki chemiczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Chemii
Autorzy
dr Mateusz Ochab (kierownik),
dr Joanna Dobrzyńska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2023-09-20 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Chemii - Duża Chemia (328)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3

Inne projekty w tym miejscu

Spektrofotometria UV-VIS należy do spektroskopowych metod analizy instrumentalnej. W tym rodzaju spektroskopii wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV-VIS (200 – 1000 nm). Metoda ta opiera się na pomiarze absorpcji promieniowania przez związki chemiczne. Z uwagi na prostą i stosunkowo tanią aparaturę a przy tym dużą czułość oznaczeń, metoda ta wykorzystywana jest rutynowo w chemii analitycznej do ilościowego oznaczania jonów metali przejściowych i związków organicznych oraz umożliwia badanie kinetyki reakcji. 

Podczas projektu uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi metody – zostaną przedstawione pojęcia podstawowe: absorpcja, absorbancja, prawa absorpcji, chromofory, schemat blokowy spektrofotometru uv-vis, analityczna długość fali, widmo absorpcyjne, sposób wyznaczania stężenia analizowanego związku na podstawie krzywej kalibracyjnej i metody dodatku wzorca.

W części praktycznej uczestnicy dokonają spektrofotometrycznego oznaczenia kwasu fosforowego(V) w napoju typu cola na podstawie metody krzywej kalibracyjnej.

Z racji, że w arkuszach maturalnych coraz częściej pojawiają się zadania związane z metodami analizy klasycznej i instrumentalnej (miareczkowanie, spektroskopia, chromatografia) projekt jest dobrym sposobem zapoznania się z teorią i praktyką jednej z metod instrumentalnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu bio-chem.

- - - - - - - - - 

Źródło zdjęcia: archiwum własne.

  • Foto